Cztery etapy wykonane!!! Przekazujemy kolejne domy.