Podmiejski krajobraz jesienią robi wrażenie – także na nas