Dane osobowe przetwarzane są w celach obsługi zapytań dotyczących oferty oraz obsługi Klienta, promocji Osiedla, realizacji procedury nabycia nieruchomości na osiedlu Srebrna Ostoja oraz Srebrna Ostoja Ogrody, obsługi posprzedażowej oraz w celach rachunkowych i podatkowych z tego wynikających, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) i f) RODO.

Administratorem danych jest Varitex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (90-550) przy ul. Stefana Żeromskiego 96. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość pod e-mail: sekretariat@varitex.pl lub zadzwoń pod numer tel. 42 254 00 00. Odbiorcami danych osobowych są obsługujące Administratora firmy świadczące usługi doradztwa kredytowego (w zakresie pomocy w uzyskaniu oferty finansowania zakupu nieruchomości na Osiedlu), hostingodawca, firmy rozrachunkowe, firmy zajmujące się obsługą prawną, zewnętrzne firmy zarządzające i administrujące Osiedlem, podwykonawcze firmy budowlane związane z realizacją inwestycji oraz kancelarie notarialne.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 10-ciu lat od daty nabycia nieruchomości (dane służące do obsługi posprzedażowej) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na zapytania o ofertę oraz warunek obsługi i realizacji procedury nabycia nieruchomości. Niepodanie tych danych uniemożliwi realizacje w.w. celów.